A loveszellato.hu a működése során sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.

 

 

Termékek Menü

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 
 
Az Ön által megadott adatokat  a Bodo Consulting Europe Bt. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja és kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatait csak a cél megvalósulásához szükséges mértébe és ideig kezeljük. Mint Adatkezelő minden elvárhatő módon védjük a regisztrált felhasználók a webáruházban kezelt adatait, ezeket harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Bodo Consulting Europe Bt.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
 
Az adatkezelés jogalapja
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 2000. évi C. törvény – a számvitelről  
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a)  

Az érintett hozzájárulása
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók. A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Felhasználói név, E-mail cím, Név, Telefon, Irányítószám, Település, Utca, Házszám, illetve Számlázási adatok: Név, Irányítószám, Település, Utca, Házszám. Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás és hírlevélküldés.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Bodo Consulting Europe Bt. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.csigasij.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az adatkezelő és az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
Az adatkezelő neve: Bodo Consulting Europe Bt.
Az adatkezelő székhelye: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 10.
Az adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bolt (kukac) csigasij (pont) hu
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-06-070416
Az adatkezelő adószáma: 28944140-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 648 8411
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
 
Mint a webshop technológia és tárhely tulajdonosa:
Az adatkezelő neve: ShopRenter.hu Kft.
Az adatkezelő székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út. 129.
Az adatkezelő elektronikus levelezési elérhetősége: info@shoprenter.hu
Az adatkezelő cégjegyzékszáma:  09-09-020636
Az adatkezelő adószáma: 23174108-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 234 5011 

Különböző futárszogálatok és a Magyar Posta.

Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelési cél megvalósulásáig. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, és személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.